Template:Hanachirasu Seiyuu list

From TLWiki
Jump to: navigation, search

Note: The seiyuus' real names are displayed in bold and italicized.

Character Wikipedia-favicon.png Wikipedia ANN favicon.png AnimeNewsNetwork Tenshi.org Usagi favicon.png Usagi.org Anidb favicon.png AniDB
Takeda Akane Suzumi Tomoe
(Fujiwara Mioko)
Suzumi Tomoe
(Fujiwara Mioko)
Suzumi Tomoe
(Fujiwara Mioko)
Suzumi Tomoe
(Fujiwara Mioko)
Suzumi Tomoe
(Fujiwara Mioko)
Igarasu Yoshia Oily Hana
(Hanada Hikaru)
Oily Hana
(Hanada Hikaru)
Oily Hana
(Hanada Hikaru)
Oily Hana
(Hanada Hikaru)
Oily Hana
(Hanada Hikaru)
Fujiwara Itsurin Mitsuaki Sumoto Ayana
(Shimazaki Haruka)
Sumoto Ayana
(Shimazaki Haruka)
Sumoto Ayana
(Shimazaki Haruka)
Takeda Sho Kimura Ayaka
(Inokuchi Yuka)
Kimura Ayaka
(Inokuchi Yuka)
Kimura Ayaka
(Inokuchi Yuka)
Kimura Ayaka
(Inokuchi Yuka)
Kimura Ayaka
(Inokuchi Yuka)
Takigawa Yumi Moruda Baito
(Matsumoto Megumi)
Moruda Baito
(Matsumoto Megumi)
Moruda Baito
(Matsumoto Megumi)
Moruda Baito
(Matsumoto Megumi)
Moruda Baito
(Matsumoto Megumi)
Watari Shirobe Sugisaki Kazuya
(Taniyama Kishou)
Sugisaki Kazuya
(Taniyama Kishou)
Sugisaki Kazuya
(Taniyama Kishou)
Sugisaki Kazuya
(Taniyama Kishou)
Sugisaki Kazuya
(Taniyama Kishou)
Katsuraba Kyoko Kaori
(Tomiyama Akari)
Kaori
(Tomiyama Akari)
Satake Yoshimune Maminami Narimichi Maminami Narimichi Maminami Narimichi Maminami Narimichi Maminami Narimichi
Yasaka Ryuki Nomitori Fude Nomitori Fude Nomitori Fude Nomitori Fude Nomitori Fude
Kano Misuzu Kimura Ayaka
(Inokuchi Yuka)
Kimura Ayaka
(Inokuchi Yuka)
Kimura Ayaka
(Inokuchi Yuka)
Kimura Ayaka
(Inokuchi Yuka)
Kimura Ayaka
(Inokuchi Yuka)
Ishima Kaigen Hokuto Minami
(Hitomi)
Hokuto Minami
(Hitomi)
Hokuto Minami
(Hitomi)
Hokuto Minami
(Hitomi)
Hokuto Minami
(Hitomi)